ช้อปซูเปอร์สนุกทุกเทศกาล (Supermarket Nov23 – Feb24)

*พิเศษที่ 1 รับคะแนน K Point เพิ่มสูงสุด 40,000 คะแนน

*จำกัดการรับคะแนน K Point เพิ่มสูงสุด 8,000 คะแนน/ท่าน/เดือน

และสูงสุด 32,000 คะแนน/ท่าน/ตลอดรายการ สำหรับบัตรเครดิตกสิกรไทยประเภทอื่นๆ

• จำกัดการรับคะแนน K Point เพิ่มสูงสุด 10,000 คะแนน/ท่าน/เดือน

และสูงสุด 40,000 คะแนน/ท่าน/ตลอดรายการ สำหรับบัตรเครดิตเจซีบีกสิกรไทย

*เงื่อนไขการรับคะแนนพิเศษ K Point

• ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ ผ่าน SMS พิมพ์ SM (วรรค) ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4545888 และได้รับข้อความตอบกลับตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 66 – 29 ก.พ. 67 เท่านั้น

• ลูกค้าสามารถลงทะเบียนเพียงครั้งเดียวเพื่อรับสิทธิ์ตลอดรายการ

• ยอดใช้จ่ายที่ร่วมรายการ: เฉพาะยอดใช้จ่ายที่ GO Wholesale ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 66 – 29 ก.พ. 67 เท่านั้น

• ยอดใช้จ่ายที่ไม่ร่วมรายการ: รายการใช้จ่ายที่เข้าข่ายเพื่อการค้าและการพาณิชย์ รายการที่ใช้จ่ายผ่านเครื่องรับบัตรเครดิต (EDC) ในกิจการของผู้ถือบัตรเอง ตลอดจนรายการค่าชำระสินค้า/บริการที่มีการขอคืน เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกในภายหลัง

• รายการ Smart Pay By Phone, รายการใช้จ่ายผ่านออนไลน์ และยอดใช้จ่ายที่ชำระเงินผ่าน E-Wallet (เช่น True Money Wallet, Dolfin Wallet, Rabbit Line Pay, ShopeePay เป็นต้น) ไม่สามารถร่วมรายการนี้ได้

• ผู้ถือบัตรจะได้รับคะแนน K Point ปกติ โดยจะแสดงตามใบแจ้งยอดบัญชีบัตรของเดือนนั้นๆ และจะได้รับ K Point พิเศษภายใน 60 วันหลังจากสิ้นสุดรายการส่งเสริมการขาย

• กรณีที่ผู้ถือบัตร มีการลงทะเบียนหมายเลขบัตรเครดิต มากกว่า 1 ใบ ธนาคารสงวนสิทธิ์เข้าคะแนน K Point ในบัตรเครดิตที่ลงทะเบียนและมียอดใช้จ่ายสูงสุดในโครงการ

 

**พิเศษที่ 2 รับเครดิตเงินคืน 10% เพียงใช้คะแนน K Point แลกเท่ายอดซื้อ

ส่ง SMS ลงทะเบียนรับสิทธิ์แลกคะแนน พิมพ์ FG (วรรค) ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย (วรรค) จำนวนยอดใช้จ่าย (ไม่ใส่จุดทศนิยม) ส่งมาที่ 4545888 (ครั้งละ 3 บาท)

** เงื่อนไขการใช้คะแนนแลกรับเครดิตเงินคืน 10%

• สามารถตรวจสอบคะแนนคงเหลือก่อนทำรายการ ได้ที่ 02-8888888 กด 823 หรือ K PLUS

• ผู้ถือบัตรต้องส่ง SMS แจ้งแลกคะแนนสะสมทุกครั้งที่ต้องการแลกรับเครดิตคืน 10% โดยพิมพ์ FG (วรรค) หมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย (วรรค) จำนวนยอดใช้จ่าย (ไม่ใส่จุดทศนิยม) ส่งมาที่ 4545888 (ครั้งละ 3 บาท) ระหว่างวันที่ 1 พ.ย. 66 – 29 ก.พ. 67 เท่านั้น

• ธนาคารจะคำนวณยอดเครดิตเงินคืนจากยอดใช้จ่ายที่ร้านค้าที่ร่วมรายการเท่านั้น

• คะแนน K Point จะถูกตัดออกจากคะแนนสะสมของผู้ถือบัตรตามจำนวนคะแนนที่แจ้งแลกผ่านระบบ SMS

• กรณีคะแนน K Point ไม่เพียงพอ ธนาคารจะไม่ดำเนินการแลกเครดิตเงินคืน 10% ให้กับผู้ถือบัตร

• คะแนน K Point ที่แลกไปแล้วไม่สามารถยกเลิก ขอคืน หรือเปลี่ยนแปลงได้

• คะแนนสะสมจากบัตรเครดิตที่มีชื่อและสกุลเดียวกัน สามารถรวมกันเพื่อใช้แลกรับเครดิตเงินคืนในรายการที่กำหนด (ยกเว้นคะแนนสะสมจากบัตรเครดิตเดอะแพสชันนกสิกรไทย, บัตรบลูเครดิตการ์ด, บัตรเครดิตร่วมกรุงเทพดุสิตเวชการ

กสิกรไทย, บัตรเครดิตวันสยามกสิกรไทย, บัตรเครดิตกสิกรไทยช้อปปี้ จะไม่สามารถนำมารวมกับคะแนนสะสมของบัตรอื่นได้และคะแนนจากบัตรหลักและบัตรเสริมไม่สามารถนำมารวมกันได้)

• ธนาคารจะเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตภายใน 7 วันทำการ

• ผู้ถือบัตรสามารถตรวจสอบเครดิตเงินคืนได้ในรอบบัญชีถัดไป

Share :