เงื่อนไขคูปองส่วนลดสำหรับซื้อสินค้าครั้งถัดไป ทุกสาขา

• ลูกค้าสมาชิกที่ซื้อสินค้าที่ร่วมรายการครบ 3,500 บาท รับคูปองส่วนลดมูลค่า 100 บาท สำหรับการซื้อสินค้าที่ร่วมรายการครบ 2,500 บาทในครั้งถัดไป หรือ ซื้อสินค้าที่ร่วมรายการครบ 2,000 บาท รับคูปองส่วนลดมูลค่า 50 บาท สำหรับการซื้อสินค้าที่ร่วมรายการครบ 1,500 บาทในครั้งถัดไป ที่ GO Wholesale ทุกสาขา แจกคูปองส่วนลดครั้งที่ 1  13-19 มี.ค. 67 ระยะเวลาใช้คูปองตั้งแต่วันที่ 13 – 26 มี.ค. 67
• ลูกค้าสมาชิกที่ซื้อสินค้าที่ร่วมรายการครบ 3,500 บาท รับคูปองส่วนลดมูลค่า 100 บาท สำหรับการซื้อสินค้าที่ร่วมรายการครบ 2,500 บาทในครั้งถัดไป หรือ ซื้อสินค้าที่ร่วมรายการครบ 2,000 บาท รับคูปองส่วนลดมูลค่า 50 บาท สำหรับการซื้อสินค้าที่ร่วมรายการครบ 1,500 บาทในครั้งถัดไป ที่ GO Wholesale ทุกสาขา แจกคูปองส่วนลดครั้งที่ 2  20-26 มี.ค. 67 ระยะเวลาใช้คูปองตั้งแต่วันที่ 20 มี.ค. – 2 เม.ย. 67
• ลูกค้าสมาชิกที่ซื้อสินค้าที่ร่วมรายการครบ 3,500 บาท รับคูปองส่วนลดมูลค่า 100 บาท สำหรับการซื้อสินค้าที่ร่วมรายการครบ 2,500 บาทในครั้งถัดไป หรือ ซื้อสินค้าที่ร่วมรายการครบ 2,000 บาท รับคูปองส่วนลดมูลค่า 50 บาท สำหรับการซื้อสินค้าที่ร่วมรายการครบ 1,500 บาทในครั้งถัดไป ที่ GO Wholesale ทุกสาขา แจกคูปองส่วนลดครั้งที่ 3  27 มี.ค.- 2 เม.ย. 67  ระยะเวลาใช้คูปองตั้งแต่วันที่ 27 มี.ค. – 9 เม.ย. 67
• ลูกค้าสมาชิกที่ซื้อสินค้าที่ร่วมรายการครบ 3,500 บาท รับคูปองส่วนลดมูลค่า 100 บาท สำหรับการซื้อสินค้าที่ร่วมรายการครบ 2,500 บาทในครั้งถัดไป หรือ ซื้อสินค้าที่ร่วมรายการครบ 2,000 บาท รับคูปองส่วนลดมูลค่า 50 บาท สำหรับการซื้อสินค้าที่ร่วมรายการครบ 1,500 บาทในครั้งถัดไป ที่ GO Wholesale ทุกสาขา แจกคูปองส่วนลดครั้งที่ 4  3-9 เม.ย. 67  ระยะเวลาใช้คูปองตั้งแต่วันที่ 3 – 16 เม.ย. 67
• ลูกค้าสมาชิกที่ซื้อสินค้าที่ร่วมรายการครบ 3,500 บาท รับคูปองส่วนลดมูลค่า 100 บาท สำหรับการซื้อสินค้าที่ร่วมรายการครบ 2,500 บาทในครั้งถัดไป หรือ ซื้อสินค้าที่ร่วมรายการครบ 2,000 บาท รับคูปองส่วนลดมูลค่า 50 บาท สำหรับการซื้อสินค้าที่ร่วมรายการครบ 1,500 บาทในครั้งถัดไป ที่ GO Wholesale ทุกสาขา แจกคูปองส่วนลดครั้งที่ 5  10-16 เม.ย. 67  ระยะเวลาใช้คูปองตั้งแต่วันที่ 10 – 23 เม.ย. 67
• ลูกค้าสมาชิกที่ซื้อสินค้าที่ร่วมรายการครบ 3,500 บาท รับคูปองส่วนลดมูลค่า 100 บาท สำหรับการซื้อสินค้าที่ร่วมรายการครบ 2,500 บาทในครั้งถัดไป หรือ ซื้อสินค้าที่ร่วมรายการครบ 2,000 บาท รับคูปองส่วนลดมูลค่า 50 บาท สำหรับการซื้อสินค้าที่ร่วมรายการครบ 1,500 บาทในครั้งถัดไป ที่ GO Wholesale ทุกสาขา แจกคูปองส่วนลดครั้งที่ 6  17-23 เม.ย. 67 ระยะเวลาใช้คูปองตั้งแต่วันที่ 17 – 30 เม.ย. 67
• ลูกค้าสมาชิกจะได้รับคูปองส่วนลด ผ่านทาง SMS • การใช้คูปองส่วนลดนี้ เป็นไปตามเงื่อนไข การซื้อสินค้าในมูลค่าที่บริษัทฯ กำหนด ตามที่ระบุบนคูปองส่วนลด • สงวนสิทธ์การใช้คูปองส่วนลด 1 สิทธิ์ ต่อ 1 ใบเสร็จเท่านั้น
• แสดงคูปองส่วนลดที่จุดบริการชำระเงินก่อนการชำระเงิน
• คูปองมีระยะเวลาที่สามารถใช้และรับส่วนลดตามที่ระบุ บนคูปองส่วนลดเท่านั้น
• ส่วนลดมีมูลค่าตามที่ระบุบนคูปอง โดยสามารถใช้เป็นส่วนลดตามเงื่อนไข ในการซื้อสินค้าที่ร่วมรายการในมูลค่า และเฉพาะที่บริษัทฯ กำหนด (ยกเว้นสินค้าประเภทบุหรี่ สุรา เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ นมผงเด็กแรกเกิด นมผงเด็กสูตรต่อเนื่อง กลุ่มยาและเวชภัณฑ์ หรือ Credit Sales และบัตรกำนัล)
• ส่วนลดไม่สามารถแลก ทอนเป็นเงินสดได้ และไม่สามารถโอน เปลี่ยน หรือให้สิทธิ์กับผู้อื่นได้
• กรณีลูกค้า ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ดังที่กล่าวมา ข้างต้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนส่วนลดในทุกกรณี
• ลูกค้าสามารถตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขได้ทาง แอปฯ GO Wholesale และทาง https://centralfoodwholesale.co.th
• เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด กรณีเกิดข้อพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด