ประกาศผู้ที่ได้รังรางวัล GO SO FRESH

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับของรางวัลจากกิจกรรม Nature Taste แจกทอง

ชื่อสมาชิก เบอร์โทรศัพท์ สาขาที่เข้าร่วมกิจกรรม
เมทิกา วิจิxxx 088-1989xxx ศรีนครินทร์
บุญยาพร กลายxxx 081-4753xxx เชียงใหม่
เลอสรวง ศิริxxx 062-3499xxx เชียงใหม่
นวพัฒน์ ศิริxxx 081-5765xxx พัทยา
กัลยาภัสร์ กูลxxx 095-5241xxx พระราม 2
กาญจนา วงศ์xxx 085-7408xxx รังสิต
สกาวเดือน อนันxxx 091-7466xxx รังสิต
รุ่งนภา แซ่xxx 086-0604xxx รังสิต