ภาคผนวก 1 ของกฎเกณฑ์การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลร่วมกัน (BCR)

รายชื่อบริษัทตามกฎเกณฑ์การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลร่วมกัน

รายชื่อบริษัทตามกฎเกณฑ์การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลร่วมกันที่ปรากฏข้างล่างนี้ เป็นข้อมูล ณ วันที่ 29 กันยายน 2564 หากประสงค์ที่จะทราบข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล dpo@central.co.th

ที่ชื่อบริษัทรายละเอียดการติดต่อ
1บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) (“ซีพีเอ็น”)บริษัทจดทะเบียนภายใต้กฎหมายไทยและบริษัทย่อยดังต่อไปนี้call_center@centralpattana.co.th
บริษัท เซ็นทรัลฟู้ดอเวนิว จำกัด
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เชียงใหม่ จำกัด
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา พระราม 3 จำกัด
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรียลตี้ จำกัด
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา พระราม 2 จำกัด
บริษัท บางนา เซ็นทรัล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา รัตนาธิเบศร์ จำกัด
บริษัท เซ็นทรัลเวิลด์ จำกัด
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา ขอนแก่น จำกัด
บริษัท ซีพีเอ็น พัทยา จำกัด 
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา ไนน์ สแควร์ จำกัด
บริษัท ซีพีเอ็น เรซซิเด้นซ์ จำกัด
บริษัท ซีพีเอ็น โกบอล จำกัด
บริษัท ซีพีเอ็น ระยอง จำกัด
บริษัท ซีพีเอ็น โคราช จำกัด
บริษัท ซีพีเอ็น เรซซิเด้นซ์ ขอนแก่น จำกัด
บริษัท ซีพีเอ็น เอสเตท จำกัด
บริษัท ซีพีเอ็น รีท แมเนจเมนท์ จำกัด
บริษัท ดาราฮาร์เบอร์ จำกัด
บริษัท ซีพีเอ็น พัทยา โฮเทล จำกัด
บริษัท ชนะคุณ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน)
บริษัท สวนลุม พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
บริษัท พระราม 4 เดเวลอปเม้นท์ จำกัด
บริษัท ศาลาแดง พร็อพเพอร์ตี้ แมนเนจเม้นท์ จำกัด
บริษัท วิมานสุริยา จำกัด
บริษัท ซินเนอร์จิสติก พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
บริษัท คอมมอน กราวด์ (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท ซี.เอส. ซิตี้ จำกัด
บริษัท สแควร์ ริทซ์ พลาซ่า จำกัด
บริษัท สยาม รีเทล ดีเวลล็อปเม้นท์ จำกัด
บริษัท อยุธยาเกษตรธานี จำกัด
บริษัท ซีพีเอ็น ซิตี้ จำกัด
บริษัท ซีพีเอ็น คอมเพล็กซ์ จำกัด
บริษัท ซีพีเอ็น เรซซิเด้นซ์ แมเนจเมนท์ จำกัด
บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน)
บริษัท สเตอร์ลิง อีควิตี้ จำกัด
บริษัท เบ็ล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
บริษัท เบ็ล แอสเซทส์ จำกัด
บริษัท จี แลนด์ พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด
บริษัท พระราม 9 สแควร์ จำกัด
บริษัท รัชดา แอสเซทส์ โฮลดิ้ง จำกัด
บริษัท ฟีโนมินอน ครีเอชั่น จำกัด
บริษัท พระราม 9 สแควร์ โฮเต็ล จำกัด
บริษัท เบย์วอเตอร์ จำกัด
บริษัท ซีพีเอ็น วิลเลจ จำกัด
บริษัท ซีพีเอ็น แอนด์ เอชเคแอล จำกัด
บริษัท สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา ไลฟ์ จำกัด
2บริษัทโรงแรมเซ็นทรัลพลาซาจำกัด (มหาชน) (“ซีเอชอาร์”) บริษัทจดทะเบียนภายใต้กฎหมายไทยและบริษัทย่อยดังต่อไปนี้data@chr.co.th
บริษัท เซ็นทรัลหัวหินบีชรีสอร์ท จำกัด
บริษัท เซ็นทรัลสมุยโฮเต็ลแมนเนจเม้นท์ จำกัด
บริษัท เซ็นทรัลสมุยบีชรีสอร์ท จำกัด
บริษัท เซ็นทรัลสมุยวิลเลจ จำกัด
บริษัท เซ็นทรัล โฮเต็ล แมนเนชเม้นท์ จำกัด
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลสุคนธา จำกัด
บริษัท เซ็นทรัลกะรนวิลเลจ จำกัด
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลแม่สอดฮิลล์ จำกัด
บริษัท เซ็นทรัลกระบี่เบย์รีสอร์ท จำกัด
บริษัท โรงแรม กะรน ภูเก็ต จำกัด
บริษัท โรงแรม กะตะ ภูเก็ต จำกัด
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลเวิลด์ จำกัด
บริษัท เซ็นทรัลบริการซักรีด จำกัด
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลเกาะกูด จำกัด
บริษัท ทริปเปิลไนน์ เดคคอร์ จำกัด
บริษัท เอส.พี.เรียลตี้ ลันตาบีช จำกัด
บริษัท เอส.พี. เรียลตี้ พัทยา บีช จำกัด
บริษัท เอส.พี.เรียลตี้ หาดฝรั่งรีสอร์ท จำกัด
บริษัท เซ็นทารา อินเตอร์เนชั่นแนล แมนเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท รีเฟรช โซน จำกัด
บริษัท เซ็นทรัล บางกอกคอนเวนชัน และเอ็กซิบิชั่น จำกัด
บริษัท เซ็นทารา อินเตอร์เนชั่นแนล แมนเนจเม้นท์ จำกัด
บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด
บริษัท ซีอาร์จี แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
บริษัท ซีอาร์จี อินเตอร์เนชั่นแนล ฟู้ด จำกัด
บริษัท เซ็นทารา อิมพอร์ต-เอ็กซพอร์ต จำกัด
บริษัท โคซี่ โฮเต็ล จำกัด
บริษัท โคซี่ โฮเต็ล แมนเนจเม้นท์ จำกัด
บริษัท เซ็นทารา แมนเนจเม้นท์ เฮดควอเตอร์ จำกัด
บริษัท เซ็นทารา มัลดีฟ จำกัด
บริษัท อาร์เอ็มแอล เลชเชอร์ จำกัด
บริษัท เซ็นทาราลอยัลตี้มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
บริษัท ศูนย์การเรียนรู้เซ็นทารา จำกัด
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โรงแรมและรีสอร์ท ในเครือเซ็นทารา
บริษัท โรงแรมเซ็นทารา เซี้ยงไฮ้ แมนเนจเม้น จำกัด 
บริษัท เซ็นทาราอินเตอร์เนชั่นแนล แมนเนจเม้น อียิป เอสเออี จำกัด
บริษัท เซ็นทารา แคปปิทัล ลิมิเต็ท จำกัด (โรงแรมเซ็นทารา ฮ่องกง)
โรงแรมนาคฮีล ซีที เดลน่า ไอส์แลนด์ เฟคโค่
โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอทเซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าว กรุงเทพ
โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ บีช รีสอร์ทและวิลล่า กระบี่
โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ บีช รีสอร์ท ภูเก็ต
โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ บีช รีสอร์ทและวิลล่า หัวหิน
โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ มิราท บีช รีสอร์ท พัทยา
โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ พระตำหนัก พัทยา
โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ รีสอร์ทและสปา จอมเทียน
โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ ไอส์แลนด์ รีสอร์ทและสปา มัลดีฟส์
โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ มูท่าฟูชิ รีสอร์ทและสปา มัลดีฟส์
โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ ลีเกีย เวิล รีสอร์ทและสปา เตอร์กิช
โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เวียงจันทน์
โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ บีช รีสอร์ท จิน ไท ไหหนาน
โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ โดฮา
โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ หลวงพระบาง
โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ โอซากา
โรงแรมคุ้มพระยารีสอร์ทและสปา เซ็นทารา บูธีค คลอเลคชั่น
โรงแรมไม้ขาวดรีม วิลล่ารีสอร์ทและสปา
โรงแรมเซ็นทารา วิลล่า สมุย
โรงแรมเซ็นทารา วิลล่า ภูเก็ต
โรงแรมเซ็นทารา กะตะ รีสอร์ท ภูเก็ต
โรงแรมเซ็นทารา กะรน รีสอร์ท ภูเก็ต
โรงแรมเซ็นทารา จันทะเล รีสอร์ทและวิลล่า ตราด
โรงแรมเซ็นทารา หาดใหญ่
โรงแรมเซ็นทาราและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ อุดรธานี
โรงแรมเซ็นทารา อันดาเทวี รีสอร์ทและสปา กระบี่
โรงแรมเซ็นทารา วอเตอร์เกทพาวิลเลี่ยน กรุงเทพ
โรงแรมเซ็นทาราพัทยา
โรงแรมเซ็นทารา แอชเชอร์ พัทยา
โรงแรมเซ็นทาราคิวรีสอร์ท ระยอง
โรงแรมเซ็นทารา เกาะช้าง ทรอปปิคานา รีสอร์ท
โรงแรมเซ็นทารา ซีวิว รีสอร์ท เขาหลัก
โรงแรมเซ็นทารา บลูมารีนรีสอร์ทและสปา ภูเก็ต
โรงแรมเซ็นทารา โนวาโฮเทลและสปา พัทยา
โรงแรมเซ็นทารา อ่าวนางบีช รีสอร์ทและสปา กระบี่
โรงแรมเซ็นทารา คิรี นครศรีธรรมราช
โรงแรมเซ็นทาราและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ภูเก็ต เซ็นทรัลฟอเรสต้า
โรงแรมเซ็นทารา ราสฟูชิรีสอร์ทและสปา มัลดีฟส์
โรงแรมเซ็นทารา ไดร่าไอส์แลนด์ บีช รีสอร์ท ดูไบ
โรงแรมเซ็นทารา เคแซนรีสอร์ทและสปา ศรีลังกา
โรงแรมเซ็นทารา แซนดี้ บีช รีสอร์ท ดานัง
โรงแรมเซ็นทารา คาซาน่าฟารุ รีสอร์ทและสปา มัลดีฟส์
โรงแรมเซ็นทารามุสคาร์ด
โรงแรมเซ็นทารา คริสตัลออนเดอะเบย์ นุสาดัว
โรงแรมเซ็นทารา รีสอร์ท เฉาชิง
โรงแรมเซ็นทารา วิลล่า เฉาชิง
โรงแรมเซ็นทารา ภลูเมเรีย รีสอร์ทปากเซ
โรงแรมเซ็นทารา พนมเปญ
โรงแรมเซ็นทารา ลากูน แฟมิลี่ไอส์แลนด์ รีสอร์ทและสปา มัลดีฟส์
โรงแรมเซ็นทารา ลากูน รีครีเอชั่นไอส์แลน รีสอร์ท มัลดีฟส์
โรงแรมเซ็นทารา หลวงพระบาง
โรงแรมเซ็นทารา อัล บุสตาน โดฮา
โรงแรมเซ็นทารา เคเอ็มเอ รีสอร์ทอินเลค
โรงแรมวอเทอร์ฟร้อน สวีท ภูเก็ต บายเซ็นทารา
โรงแรมเซ็นทารา โซนริซ่า เรซิเด้นและสวีท ศรีราชา
โรงแรมเซ็นทารา เวสเบย์ เรสิเด้นและสวีท โดฮา
โรงแรมเซ็นทาราวันและเซอวิส อพาร์ทเม้น โคราช
โรงแรมเซ็นทาราวันและเซอวิส อพาร์ทเม้น อุบลราชธานี
โรงแรมเซ็นทราบายเซ็นทารา โกเวิ้นเม้น คอมเพล็คและคอนเวนชั่น แจ้งวัฒนะ
โรงแรมเซ็นทราบายเซ็นทารา โคโคนัทบีช รีสอร์ท สมุย
โรงแรมเซ็นทราบายเซ็นทารา มาริส รีสอร์ท จอมเทียน
โรงแรมเซ็นทราบายเซ็นทารา อเวนิว โฮเทล พัทยา
โรงแรมเซ็นทราบายเซ็นทารา พูพาโน่ รีสอร์ท กระบี่
โรงแรมเซ็นทราบายเซ็นทารา โฮเทล แม่สอด
โรงแรมเซ็นทราบายเซ็นทารา โฮเทล แบงค์คอก สุวรรณภูมิ
โรงแรมเซ็นทราบายเซ็นทารา ไม้ขาวรีสอร์ท ภูเก็ท
โรงแรมเซ็นทราบายเซ็นทารา หลวงพระบาง
โรงแรมโคซี่ สมุย ฉเวง บีช
โรงแรมโคซี่ พัทยานาเกลือ บีช
โรงแรมโคซี่ เชียงใหม่ ประตูท่าแพ
โรงแรมโคซี่ กระบี่ อ่าวนางบีช
โรงแรมโคซี่ ภูเก็ต เซ็นทรัลฟอเรสต้า
โรงแรมโคซี่ เวียงจันทร์ น้ำพุ
โรงแรมไม้ขาว
โรงแรมเซ็นทาราและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ภูเก็ต เซ็นทรัลฟอเรสต้า
โรงแรมเซ็นทารา บายเซ็นทารา กรุงเทพสุวรรณภูมิ
โรงแรมและเรสซิเดนซ์เซ็นทราบายเซ็นทารา โคราช
โรงแรมและเรสซิเดนซ์เซ็นทราบายเซ็นทารา อุบลราชธานี
โรงแรมโคซี่ กระบี่ อ่าวนางบีช
โรงแรมโคซี่ ภูเก็ตเซ็นทรัลฟลอเรสต้า
โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์หลวงพระบาง
โรงแรมเซ็นทารา บายเซ็นทารา หลวงพระบาง
โรงแรมโคซี่ เชียงใหม่ ประตูท่าแพ
3บริษัทเซ็นทรัลเรสตอรองส์กรุ๊ปจำกัด (“ซีอาร์จี”) บริษัทจดทะเบียนภายใต้กฎหมายไทยและบริษัทย่อยดังต่อไปนี้call center (1312)
บริษัท ซีอาร์จี แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
บริษัท ซีอาร์จี อินเตอร์เนชั่นแนล ฟู้ด จำกัด
4บริษัทเซ็นทรัลรีเทลคอร์ปอเรชั่นจำกัด (มหาชน) (“ซีอาร์ซี”) บริษัทจดทะเบียนภายใต้กฎหมายไทยและบริษัทย่อยดังต่อไปนี้dpo@central.co.th
บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด
Pt Central Marketing Group Indonesia
บริษัท แมส คอนเซ็ปท์ จำกัด
บริษัท ซี.อาร์.จี.บริการ จำกัด
บริษัท โรบินสัน จำกัด (มหาชน)
บริษัท ซีอาร์ (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท ซีอาร์ ราชบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท ซีอาร์ เชียงใหม่ (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท ซีอาร์ หาดใหญ่ (ประเทศไทย)จำกัด
บริษัท ซีอาร์ อุดรธานี (ประเทศไทย)จำกัด
บริษัท ซีอาร์ จันทบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท ซีอาร์ นครศรีธรรมราช (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท ซีอาร์ ภูเก็ต (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท โรบินสันสุขุมวิท จำกัด
R-Trading (L) Bhd.
บริษัท โรบินสันนครินทร์ จำกัด
บริษัท โรบินสันรัชดา จำกัด
Robinson Department Store (Vietnam) JSC
Central Retail Corporation (Vietnam) JSC
CRC Holland B.V.
CRC Rinascente S.p.A.
La Rinascente S.p.A.
บริษัท เอสเอสเอชดี จำกัด
บริษัท ซี อาร์ ซี สปอร์ต จำกัด
CRC Sports (Vietnam) JSC
บริษัท เซ็นทรัลมาร์เก็ตติ้งกรุ๊ป จำกัด
บริษัท เซ็นทรัลเทรดดิ้ง จำกัด
บริษัท เอิร์ธแคร์ จำกัด
บริษัท แมทเทอร์ ดี จำกัด
บริษัท เท็กซ์ทรัล เท็กซ์ไทลส์ จำกัด
บริษัท ซีเทรคสากล จำกัด
John Master (M) Sdn. Bhd.
Kiko Garments Sdn. Bhd.
Child Boutique Sdn. Bhd
Kiko Retail Sdn. Bhd
Rins & Roys Sdn. Bhd
CMG International Group Ltd.
CMG Central Marketing Group Malaysia Sdn. Bhd.
CMG Asia Three Ltd.
CMG Asia Four Ltd.
CMG Asia Five Ltd.
CMG Group (Singapore) Pte. Ltd.
CMG Vietnam Co., Ltd.
Central Marketing Group (Shanghai) Co., Ltd.
บริษัท ไทย วัตตส์ จำกัด
บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด
บริษัท ซีเอชจี มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
บริษัท พีบีเอชดี จำกัด
บริษัท เพาเวอร์บาย จำกัด
บริษัท พีบี โลจิสติก จำกัด
บริษัท ทรี พลัส บริการ จำกัด
NKT New Solution and Technology Development Investment JSC
Nguyen Kim Modern Trade Development Investment JSC
Nguyen Kim Trading Jsc
Saigon Industrial Corporation
Nguyen Kim Long Xuyen Co., Ltd.
Nguyen Kim Can Tho Co., Ltd.
Nguyen Kim Binh Duong One Member Co., Ltd.
Nguyen Kim Buon Ma Thout One Member Co., Ltd.
Nguyen Kim Hai Phong Development Investment Co., Ltd.
Nguyen Kim Central Trading Co., Ltd.
Nguyen Kim After Sales Service One Member Co., Ltd.
บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด
บริษัท เอสเอฟเอ็ม โฮลดิ้ง จำกัด
บริษัท เซ็นทรัลแฟมิลี่มาร์ท จำกัด
บริษัท เซ็นทรัล และ มัทสึโมโตะ คิโยชิ จำกัด
LCP Trading Services JSC
Lan Chi Investment and Service Co., Ltd.
Lan Chi-Ha Nam Investment and Service Co., Ltd.
Lan Chi Services and Trading Investment Co., Ltd.
Central Global Service JSC
Hillborough Group Ltd.
Orbit Avenue Sdn. Bhd.
บริษัท แคปปิตัล ซี จำกัด
Quinam B.V.
Vindemia SAS
Espace BIG C Thang Long
Cavi Ltd.
Cavi Retail Ltd.
E-Cavi Ltd.
Cavi Real Estate Ltd.
EB Services Co., Ltd.
Recess Logistic and Retail Co., Ltd.
Cavinoi Ltd.
New Plan Co., Ltd.
New Plan Real Estate Investment Co., Ltd.
General Trading and Distribution Co., Ltd.
General Trading Service and Distribution Co., Ltd.
New Grocery Co., Ltd.
General Trading of Household Products One Member Co., Ltd.
General Trading Fashions One Member Co., Ltd.
EB Vinh LLC
EB Nam Dinh LLC
E.B Phu Thanh LLC
EB Tan Phu LLC
EB Thanh Hoa LLC
EB Hai Duong LLC
EB Can Tho LLC
EB Binh Duong LLC
Espace Business Hue JSC
Espace Big C An Lac Co., Ltd.
EB New City Co., Ltd.
Espace BIG C Dong Nai
Hung Cuong Retail Real Estate Investment Joint Stock Company
C-Discount Vietnam Co., Ltd.
Viet Nhat Real Estate JSC
TTS Dong Nai One Member LLC
Dong Duong Tra Vinh Real Estate and Retail Supermarket JSC
Viet Nhat Sai Gon – My Tho Co., Ltd.
One Member Limited Company Investment Development Nguyen Kim Tien Giang
บริษัท เซ็นทรัล ออนไลน์ จำกัด
บริษัท ซีดีเอฟ โฮลดิ้ง จำกัด
บริษัท เซ็นทรัล ดิวตี้ ฟรี ช็อปส์ จำกัด
Central US Trading Ltd.
บริษัท เซ็นเนอร์จี อินโนเวชั่น จำกัด
บริษัท เซ็นทรัล กรุ๊ป ออนไลน์ จำกัด
บริษัท ซันกลาส ฮัท (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท แซมโซไนท์ (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท มูจิ รีเทล (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท ลัคชัวรี่ กูดส (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท บ๊อทเทก้า เวเนต้า (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท เซ็นทรัล วัตสัน จำกัด
บริษัท เซ็นทรัล ดีเอฟเอส จำกัด
บริษัท แวต รีฟันด์ เซ็นเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด
COL Vietnam JSC
B2S Vietnam Co., Ltd.
DR Logistics S.R.L.
บริษัท โคคูโย อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด
Morningbliss Sdn. Bhd.
บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด โฮลเซลล์ จำกัด
5บริษัทเซ็นทรัลเจดีคอมเมิร์ซจำกัด (“ซีเจดี”) บริษัทจดทะเบียนภายใต้กฎหมายไทยและบริษัทย่อยดังต่อไปนี้CS@JD.CO.TH
บริษัท เซ็นทรัล เจดี โลจิสติกส์ จำกัด
บริษัท เซ็นทรัล เจดี โลจิสติกส์ โฮลดิ้ง 1 จำกัด
บริษัท เซ็นทรัล เจดี โลจิสติกส์ โฮลดิ้ง 2 จำกัด
บริษัท เซ็นทรัล เจดี โลจิสติกส์ โฮลดิ้ง 3 จำกัด
6บริษัทเซ็นทรัลเจดีฟินเทคโฮลดิ้งจำกัด (“ซีเจดีฟินเทค”) บริษัทจดทะเบียนภายใต้กฎหมายไทยและบริษัทย่อยดังต่อไปนี้thitiwat.wi@cjdfintech.com.
บริษัท เซ็นทรัล เจดี มันนี่ จำกัด
บริษัท เซ็นทรัล เจดี ฟินเทค จำกัด
7บริษัท เดอะวันเซ็นทรัล จำกัด (“เดอะวัน”) บริษัทจดทะเบียนภายใต้กฎหมายไทยcontact@the1.co.th
8บริษัท ซีโอแอล จำกัด (มหาชน) (“ซีโอแอล”) บริษัทจดทะเบียนภายใต้กฎหมายไทยและบริษัทย่อยดังต่อไปนี้contact@officemate.co.th
บริษัทออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด
บริษัทบีทูเอสจำกัด
บริษัทออฟฟิศเมทโลจิสติกส์จำกัด
บริษัทออฟฟิศเมทออมนิแฟรนไชส์จำกัด
บริษัทฟิวเจอร์พลัสจำกัด
บริษัทเมพคอร์ปอเรชั่นจำกัด
บริษัทไฮเท็คซ์อินเตอร์แอคทีฟจำกัด
9บริษัท เซ็นเนอร์จี อินโนเวชั่น จำกัด (“CTO”) บริษัทจดทะเบียนภายใต้กฎหมายไทยและบริษัทย่อยดังต่อไปนี้info@central.tech
บริษัทเซ็นทรัลกรุ๊ปออนไลน์จำกัด
10บริษัท อาร์ ไอ เอส จำกัด (“RIS”) บริษัทจดทะเบียนภายใต้กฎหมายไทยและบริษัทย่อยดังต่อไปนี้RISCR@central.co.th
บริษัทเทราซอฟท์โซลูชั่นส์ดีเวลอปเม้นท์จำกัด
11บริษัท ห้างเซ็นทรัล ดีพาทเมนท์ สโตร์ จำกัด (เดิมรู้จักกันในชื่อ “FAST”) (“HCDS”) บริษัทจดทะเบียนภายใต้กฎหมายไทยและบริษัทย่อยดังต่อไปนี้dpo@central.co.th
บริษัทเซ็นทรัลอินชัวรันส์เซอร์วิสเซสจำกัด
บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุนเซ็นทรัลเวลธ์โซลูชั่นจำกัด
บริษัทเซ็นทรัลเพย์เม้นท์จำกัด