เงื่อนไขการสั่งซื้อของไหว้

▪ ระยะเวลาสั่งจอง 29 มกราคม 2567 – 8 กุมภาพันธ์ 2567

▪ ติดต่อสั่งจองล่วงหน้า และรับสินค้า ได้ที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย โก โฮลเซลล์ทุกสาขา

▪ ราคาปกติอาจแตกต่างกันในแต่ละสาขา

▪ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า