เงื่อนไขคูปองส่วนลดมูลค่ารวม 50 บาท สำหรับโก โฮลเซลล์ สาขา ศรีนครินทร์ เชียงใหม่ อมตะ พัทยา และพระราม 2

 • คูปองส่วนลดนี้ สำหรับลูกค้าสมาชิกโก โฮลเซลล์เท่านั้น
 • คูปองสงวนสิทธ์ 1 สิทธิ์ ต่อ 1 หมายเลขสมาชิกเท่านั้น
 • คูปองส่วนลด 50 บาท เมื่อซื้อสินค้าที่ร่วมรายการครบ 1,500 บาทต่อใบเสร็จ
 • แสดงคูปองส่วนลดที่จุดบริการชำระเงินก่อนการชำระเงิน คูปองมีระยะเวลาที่สามารถใช้และรับส่วนลดตามที่ระบุบนคูปองส่วนลดเท่านั้น
 • คูปองส่วนลดใช้ได้ถึงวันที่ 12 มี.ค. 2567
 • ส่วนลดมีมูลค่าตามที่ระบุบนคูปอง โดยสามารถใช้เป็นส่วนลดตามเงื่อนไขในการซื้อสินค้าที่ร่วมรายการในมูลค่าที่บริษัทฯ กำหนด 1 สิทธิ์ต่อ 1 หมายเลขสมาชิก เฉพาะในช่วงเวลาที่กำหนด (ยกเว้นสินค้าประเภทบุหรี่ สุรา เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ นมผงเด็กแรกเกิด นมผงเด็กสูตรต่อเนื่อง กลุ่มยาและเวชภัณฑ์ หรือ Credit Sales และบัตรกำนัล)
 • ส่วนลดไม่สามารถแลก ทอนเป็นเงินสดได้ และไม่สามารถโอน เปลี่ยน หรือให้สิทธิ์กับผู้อื่นได้
 • กรณีลูกค้าไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ดังที่กล่าวมาข้างต้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนส่วนลดในทุกกรณี
 • โก โฮลเซลล์ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ให้ใช้ส่วนลดจากคูปองที่ได้มาจากการจับภาพหน้าจอ หรือรูปภาพที่คัดลอกจากส่วนลดจริง หรือถ่ายสำเนาทุกกรณี
 • ลูกค้าสามารถตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขได้ทาง https://centralfoodwholesale.co.th/condition-special-coupon/
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด กรณีเกิดข้อพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด

เงื่อนไขคูปองส่วนลดมูลค่ารวม 100 บาท สำหรับโก โฮลเซลล์ สาขา ศรีนครินทร์ เชียงใหม่ อมตะ พัทยา และพระราม 2

 • คูปองส่วนลดนี้ สำหรับลูกค้าสมาชิกโก โฮลเซลล์เท่านั้น
 • คูปองสงวนสิทธ์ 1 สิทธิ์ ต่อ 1 หมายเลขสมาชิกเท่านั้น
 • คูปองส่วนลด 100 บาท เมื่อซื้อสินค้าที่ร่วมรายการครบ 3,000 บาทต่อใบเสร็จ
 • แสดงคูปองส่วนลดที่จุดบริการชำระเงินก่อนการชำระเงิน คูปองมีระยะเวลาที่สามารถใช้และรับส่วนลดตามที่ระบุบนคูปองส่วนลดเท่านั้น
 • คูปองส่วนลดใช้ได้ถึงวันที่ 12 มี.ค. 2567
 • ส่วนลดมีมูลค่าตามที่ระบุบนคูปอง โดยสามารถใช้เป็นส่วนลดตามเงื่อนไขในการซื้อสินค้าที่ร่วมรายการในมูลค่าที่บริษัทฯ กำหนด 1 สิทธิ์ต่อ 1 หมายเลขสมาชิก เฉพาะในช่วงเวลาที่กำหนด (ยกเว้นสินค้าประเภทบุหรี่ สุรา เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ นมผงเด็กแรกเกิด นมผงเด็กสูตรต่อเนื่อง กลุ่มยาและเวชภัณฑ์ หรือ Credit Sales และบัตรกำนัล)
 • ส่วนลดไม่สามารถแลก ทอนเป็นเงินสดได้ และไม่สามารถโอน เปลี่ยน หรือให้สิทธิ์กับผู้อื่นได้
 • กรณีลูกค้าไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ดังที่กล่าวมาข้างต้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนส่วนลดในทุกกรณี
 • โก โฮลเซลล์ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ให้ใช้ส่วนลดจากคูปองที่ได้มาจากการจับภาพหน้าจอ หรือรูปภาพที่คัดลอกจากส่วนลดจริง หรือถ่ายสำเนาทุกกรณี
 • ลูกค้าสามารถตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขได้ทาง https://centralfoodwholesale.co.th/condition-special-coupon/
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด กรณีเกิดข้อพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด