เงื่อนไขคูปองส่วนลด 2,000 บาทเฉพาะสาขาอมตะเท่านั้น

 • คูปองส่วนลดนี้ สำหรับลูกค้าที่สมัครและเป็นสมาชิกโก โฮลเซลล์ สาขาอมตะตั้งแต่วันที่ 11 ธ.ค. 2566 – 19 ก.พ. 2567
 • คูปองสงวนสิทธ์ 1 สิทธิ์ ต่อ1 หมายเลขสมาชิกเท่านั้น
 • ลูกค้าจะได้รับคูปองส่วนลดเงินสดมูลค่า 2,000 บาท ( 100 บาท จำนวน20 คูปอง )  ที่จุดลูกค้าสัมพันธ์
 • คูปองส่วนลด 100 บาท เมื่อซื้อสินค้าที่ร่วมรายการครบ 3,000 บาทต่อใบเสร็จ
 • แสดงคูปองส่วนลดที่จุดบริการชำระเงินก่อนการชำระเงิน คูปองมีระยะเวลาที่สามารถใช้และรับส่วนลดตามที่ระบุบนคูปองส่วนลดเท่านั้น
 • คูปองส่วนลดใช้ได้ถึงวันที่ 29 ก.พ. 2567
 • ส่วนลดมีมูลค่าตามที่ระบุบนคูปอง โดยสามารถใช้เป็นส่วนลดตามเงื่อนไขในการซื้อสินค้าที่ร่วมรายการในมูลค่าที่บริษัทฯ กำหนด 1 สิทธิ์ต่อ 1 หมายเลขสมาชิก เฉพาะในช่วงเวลาที่กำหนด (ยกเว้นสินค้าประเภทบุหรี่ สุรา เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ นมผงเด็กแรกเกิด นมผงเด็กสูตรต่อเนื่อง กลุ่มยาและเวชภัณฑ์ หรือ Credit Sales และบัตรกำนัล)
 • ส่วนลดไม่สามารถแลก ทอนเป็นเงินสดได้ และไม่สามารถโอน เปลี่ยน หรือให้สิทธิ์กับผู้อื่นได้ และไม่สามารถแลก ทอนเป็นเงินสดได้
 • กรณีลูกค้าไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ดังที่กล่าวมาข้างต้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนส่วนลดในทุกกรณี
 • โก โฮลเซลล์ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ให้ใช้ส่วนลดจากคูปองที่ได้มาจากการจับภาพหน้าจอ หรือรูปภาพที่คัดลอกจากส่วนลดจริง หรือถ่ายสำเนาทุกกรณี
 • ลูกค้าสามารถตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขได้ทาง GO Wholesale Application และทาง https://centralfoodwholesale.co.th/welcomepackst3
 •  เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด กรณีเกิดข้อพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด


เงื่อนไขการรับฟรี! กระเป๋าช้อปปิ้ง (มูลค่า 55 บาท)

 • เมื่อซื้อสินค้าใดๆ ที่ โก โฮลเซลล์ ครบ 3,000 บาทขึ้นไป ต่อ ใบเสร็จ* (มูลค่าหลังหักส่วนลด และไม่รวมเหล้า บุหรี่ นมผงเด็ก)
 • ของแถมมีจํานวนจํากัด (จํากัดสิทธิ์ 1 ใบ ต่อ ใบเสร็จ)
 • แสดงใบเสร็จเพื่อรับของแถมที่จุดแลกของแถม
 • ระยะเวลาโปรโมชัน : 12 ธ.ค. 2566 – 17 ธ.ค. 2566