รายละเอียดการได้รับส่วนลดสำหรับสมาชิกใหม่ GO Wholesale สาขาพัทยา มูลค่ารวม 2,000 บาท*

 • คูปองส่วนลดสำหรับลูกค้า GO Wholesale สาขาพัทยา ที่สมัครสมาชิกในวันที่ 25 ก.ย. 2566 – 31 ม.ค. 2567 โดยระยะในการแจกคูปองตั้งแต่ 20 ธ.ค. 2566 – 31 ม.ค. 2567
 • คูปองส่วนลดใช้ได้ตั้งแต่วันที่ 20 ธ.ค. 2566- 29 ก.w. 2567
 • ลูกค้าจะได้รับคูปองส่วนลดผ่านทาง แอปฯ GO Wholesale มูลค่ารวม 2,000 บาท ประกอบด้วย คูปองส่วนลดมูลค่า 100 บาท จำนวน 20 คูปอง
 • คูปองส่วนลด 100 บาท เมื่อซื้อสินค้าที่ร่วมรายการครบ 3,000 บาทต่อใบเสร็จ
 • การใช้คูปองส่วนลดนี้ เป็นไปตามเงื่อนไขการซื้อสินค้าในมูลค่าที่บริษัทฯ กำหนด ตามที่ระบุบนคูปองส่วนลด
 • สงวนสิทธ์ คูปองส่วนลดสำหรับสมาชิกใหม่นี้ สำหรับลูกค้าสมาชิก 1 สิทธิ์ ต่อ 1 หมายเลขลูกค้าสมาชิกใหม่ เท่านั้น

เงื่อนไขการใช้คูปองส่วนลด

 • แสดงคูปองส่วนลดที่จุดบริการชำระเงินก่อนการชำระเงิน
 • คูปองมีระยะเวลาที่สามารถใช้และรับส่วนลดตามที่ระบุบนคูปองส่วนลดเท่านั้น สงวนสิทธ์ 1 สิทธิ์ ต่อ1 หมายเลขสมาชิกเท่านั้นเฉพาะใน ช่วงเวลาที่กำหนด
 • ส่วนลดมีมูลค่าตามที่ระบุบนคูปอง โดยสามารถใช้เป็นส่วนลดตามเงื่อนไขในการซื้อสินค้าที่ร่วมรายการในมูลค่าที่บริษัทฯ กำหนด 1 สิทธิ์ต่อ 1 หมายเลขสมาชิก เฉพาะในช่วงเวลาที่กำหนด (ยกเว้นสินค้าประเภทบุหรี่ สุรา เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ นมผงเด็กแรกเกิด นมผงเด็กสูตรต่อเนื่อง กลุ่มยาและเวชภัณฑ์ หรือ Credit Sales และบัตรกำนัล)
 • สามารถใช้ส่วนลดได้เฉพาะที่ โก โฮลเซลล์ สาขาพัทยา
 • ส่วนลดไม่สามารถแลก ทอนเป็นเงินสดได้ และไม่สามารถโอน เปลี่ยน หรือให้สิทธิ์กับผู้อื่นได้
 • สามารถใช้ส่วนลดได้โดยแสดง ”บาร์โค้ดส่วนลด” ที่จุดบริการชำระเงิน ก่อนการชำระเงิน
 • กรณีลูกค้าไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ดังที่กล่าวมาข้างต้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนส่วนลดในทุกกรณี
 • ลูกค้าสามารถตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ได้ทาง GO Wholesale Application


เงื่อนไขการรับฟรี! กระเป๋าช้อปปิ้ง (มูลค่า 55 บาท)

 • เมื่อซื้อสินค้าใดๆ ที่ โก โฮลเซลล์ ครบ 3,000 บาทขึ้นไป ต่อ ใบเสร็จ* (มูลค่าหลังหักส่วนลด และไม่รวมเหล้า บุหรี่ นมผงเด็ก)
 • ของแถมมีจํานวนจํากัด (จํากัดสิทธิ์ 1 ใบ ต่อ ใบเสร็จ)
 • แสดงใบเสร็จเพื่อรับของแถมที่จุดแลกของแถม
 • ระยะเวลาโปรโมชัน : 21 ธ.ค. 2566 – 25ธ.ค. 2566