รายละเอียดคูปอง Good Morning

 • คูปองส่วนลดมูลค่า 100 บาท สำหรับใช้เป็นส่วนลดเพื่อซื้อสินค้าที่ร่วมรายการครบ 3,000 บาท ต่อ ใบเสร็จ
 • คูปองส่วนลดมูลค่า 200 บาท สำหรับใช้เป็นส่วนลดเพื่อซื้อสินค้าที่ร่วมรายการครบ 5,000 บาท ต่อ ใบเสร็จ
 • คูปองส่วนลดมูลค่า 300 บาท สำหรับใช้เป็นส่วนลดเพื่อซื้อสินค้าที่ร่วมรายการครบ 7,000 บาท ต่อ ใบเสร็จ

เงื่อนไขการใช้คูปอง

 • แสดงคูปองส่วนลดที่จุดบริการชำระเงินก่อนการชำระเงิน คูปองมีระยะเวลาที่สามารถใช้และรับส่วนลด ตามที่ระบุบนคูปองส่วนลดเท่านั้น
 • ส่วนลดมีมูลค่าตามที่ระบุบนคูปอง โดยสามารถใช้เป็นส่วนลดตามเงื่อนไขในการซื้อสินค้าที่ร่วมรายการในมูลค่าที่บริษัทฯ เฉพาะในช่วงเวลาที่กำหนด 6.00-9.00 น. (ยกเว้นสินค้าประเภทบุหรี่ สุรา เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ นมผงเด็กแรกเกิด นมผงเด็กสูตรต่อเนื่อง กลุ่มยาและเวชภัณฑ์ หรือ Credit Sales และบัตรกำนัล)
 • สามารถใช้คูปองได้ 1 ใบ ต่อ 1 ใบเสร็จ (หากยอดรวมซื้อสินค้ายังอยู่ในเงื่อนไขการใช้คูปอง)
 • ไม่อนุญาตให้ใช้ Good Morning coupon ร่วมกับ Welcome pack coupon
 • ส่วนลดไม่สามารถแลก ทอนเป็นเงินสดได้ และไม่สามารถโอน เปลี่ยน หรือให้สิทธิ์กับผู้อื่นได้ และไม่สามารถแลก ทอนเป็นเงินสดได้
 • กรณีลูกค้าไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ดังที่กล่าวมาข้างต้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนส่วนลดในทุกกรณี
 • โก โฮลเซลล์ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ให้ใช้ส่วนลดจากคูปองที่ได้มาจากการจับภาพหน้าจอ หรือรูปภาพที่คัดลอกจากส่วนลดจริง หรือถ่ายสำเนาทุกกรณี
 • ลูกค้าสามารถตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ได้ทาง GO Wholesale Application และ ทาง https://centralfoodwholesale.co.th/Earlybirdproject 
 • โปรโมชั่นนี้ร่วมรายการทุกสาขา