เรียน ลูกค้าผู้มีอุปการะคุณทุกท่านทราบ เนื่องในวัน เอิร์ท อาว 2024 ปิดไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อน โก โฮลเซลล์ ร่วมแสดงพลังเพื่อลดโลกร้อน ด้วยการปิดไฟเป็นเวลา 1 ชั่วโมง พร้อมกันทั่วโลก ในวันเสาร์ที่ 23 มีนาคม 2567 เวลา 20.30 – 21.30 น. มาร่วมเป็นพลังสำคัญในการเปลี่ยนโลกของเราด้วยกัน

 

Please be informed that on Earth Hour 2024, there will be a one-hour power shutdown to reduce global warming. GO Wholesale joins in showcasing its commitment to combating climate change by participating in the 1 hour lights-off event simultaneously worldwide.This will take place on Saturday, March 23, 2567, from 20:30 to 21:30hrs Let’s join forces to make a significant impact in changing our world together.

 

#Centraltham #Gowholesale #โกโฮลเซลล์ #Centralfoodwholesale #CFW #centralretail #CRC #EarthHour2024