‘GO Wholesale’ บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด โฮลเซลล์ จำกัด ในเครือ CRC  รับผักสลัดคุณภาพดีจาก ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพราชานุกูล (บางพูน) จ.ปทุมธานี ผ่านโครงการ ‘บางพูนโมเดล’ โดยจับมือกับ บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด ร่วมกันส่งเสริมการพัฒนาทักษะและสร้างอาชีพให้น้องๆ ผู้บกพร่องทางสติปัญญากลับสู่ชุมชน

นางสาวนฤมล ชุติปัญญาภรณ์  ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบริหารสินค้าอาหารสด บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด โฮลเซลล์ จำกัด ธุรกิจในเครือ CRC กล่าวว่า GO Wholesale เป็นศูนย์ค้าส่งอาหารเพื่อผู้ประกอบการ ที่ให้ความสำคัญกับการสร้างโอกาส ลดความเหลื่อมล้ำ ให้แก่คนทุกกลุ่มในสังคม เช่นเดียวกับการริเริ่มโครงการพัฒนาองค์ความรู้ในการปลูกผักสลัดที่ตลาดที่มีความต้องการผ่านโครงการ บางพูนโมเดล สร้างอาชีพและรายได้ให้กับผู้บกพร่องทางสติปัญญา จากศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพราชานุกูล (บางพูน) โดยนำมาวางจำหน่ายที่ GO Wholesale สาขาศรีนครินทร์

โดยศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพราชานุกูล (บางพูน) สถาบันราชานุกูล จังหวัดปทุมธานี ทำหน้าที่ดูแลสุขภาพผู้บกพร่องทางสติปัญญา ควบคู่ไปกับการพัฒนาศักยภาพ เพื่อเตรียมความพร้อมด้านทักษะ ให้สามารถประกอบอาชีพที่เหมาะสมอยู่ในชุมชนได้ ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ที่มีความบกพร่องฯ ให้เป็นประชากรที่มีคุณค่า และมีศักยภาพในการดูแลตนเอง ไม่เป็นภาระของครอบครัว ซึ่งที่นี่ได้นำกิจกรรมปลูกผัก มาใช้เป็นสื่อสำคัญในการพัฒนาความสามารถ และทักษะสำคัญที่จะเป็นพื้นฐานต่อการทำงาน

นางสาววรรณนภา เปรมปรีดา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ ประจำศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพราชานุกูล (บางพูน) กล่าวว่า การสอนเด็กๆ ปลูกผัก จะช่วยให้เด็กๆ ดีขึ้น  ทำให้พวกเขาอดทนต่อความยากลำบาก อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ และถ้าจะนำไปทำเป็นอาชีพสร้างรายได้ ได้พัฒนาทักษะด้านความคิดก็ทำได้

ที่นี่เรามีแปลงเพาะปลูกที่ใช้เทคโนโลยีสมาร์ทฟาร์มจำนวน 24 แปลงให้เด็กๆ ได้ลงมือปลูกตั้งแต่เพาะเมล็ดจนถึงเก็บเกี่ยวส่งให้กับ GO Wholesale

ทุกวันเด็กๆ กลุ่มนี้จะตั้งใจและจดจ่อกับกิจกรรมลงแปลงปลูกผัก โดยสวมชุดปฏิบัติงาน อันประกอบด้วย หมวกปีกกว้าง ผ้ากันเปื้อน ถุงมือ ช้อนสำหรับขุดหลุดลงต้นกล้า และ “ช้างน้อย” อุปกรณ์บัวรดน้ำ ที่พวกเขาคุ้นเคย โดยมีพี่ๆ พยาบาลคอยดูแล

แม้ยอดการส่งผักสลัด ฟินเลย์ กรีนคอส กรีนโอ๊ค ที่สดสะอาด ปลอดภัย ให้กับ GO Wholesale จะไม่มาก แต่ทุกต้นก็มาจากความตั้งใจของเด็กๆ กลุ่มนี้

“เด็กๆ ที่นี่เขาจะเติบโตไปพร้อมกับต้นผัก การปลูกผักทำให้เขาดีขึ้น เริ่มตั้งแต่เพาะเมล็ด งอกเป็นต้น ย้ายแปลงปลูก รดน้ำดูแล และเก็บเกี่ยว พวกเขาดีใจที่เห็นผักเติบโต ได้เก็บได้กินด้วย เด็กๆ ก็ดีใจและมองเป็นความสำเร็จหนึ่งของพวกเขา ตั้งแต่ทำโครงการปลูกผัก พวกเขาจดจ่อ ตั้งใจ พยาบาลที่ดูแลก็เซอร์ไพร์สเหมือนกัน เพราะเด็ก ๆ กลุ่มนี้จริงๆ แล้วเขาอาจมีข้อจำกัดหลายด้าน และเราอยากให้เขาช่วยเหลือตัวเองได้ จะได้ช่วยแบ่งเบาภาระผู้ปกครองไปได้ไม่น้อย”

ร่วมสนับสนุนการเสริมสร้างทักษะ พัฒนาการ และอาชีพที่นำไปสู่การพึ่งพาตนเองได้ และตามหาผักสลัดจากน้ำพักน้ำแรงเด็ก ๆ ที่ GO Wholesale สาขาศรีนครินทร์ ใกล้จุดขึ้นลงทางด่วน กาญจนาภิเษก

Share :