ซื้อครบ รับคูปองส่วนลด สูงสุด 100 บาท สำหรับใช้ครั้งถัดไป

 • *เงื่อนไขคูปองส่วนลดสำหรับซื้อสินค้าครั้งถัดไป ทุกสาขา
 •  ซื้อสินค้าที่ร่วมรายการครบ 1,500 บาท รับคูปองส่วนลดมูลค่า 50 บาท สำหรับการซื้อสินค้าที่ร่วมรายการครบ 1,200 บาทในครั้งถัดไป หรือ
 •  ซื้อสินค้าที่ร่วมรายการครบ 3,000 บาท รับคูปองส่วนลดมูลค่า 100 บาท สำหรับการซื้อสินค้าที่ร่วมรายการครบ 2,000 บาทในครั้งถัดไป ที่ GO Wholesale ทุกสาขา
 • แจกคูปองส่วนลด 17 พ.ค. 2567 -31 พ.ค. 2567
 • ระยะเวลาใช้คูปองตั้งแต่วันที่ 17 พ.ค. 2567 – 4 มิ.ย. 2567
 • ลูกค้าจะได้รับคูปองส่วนลด ผ่านทาง SMS
 • การใช้คูปองส่วนลดนี้ เป็นไปตามเงื่อนไข การซื้อสินค้าในมูลค่าที่บริษัทฯ กำหนด ตามที่ระบุบนคูปองส่วนลด
 • สงวนสิทธ์การใช้คูปองส่วนลด 1 สิทธิ์ ต่อ 1 ใบเสร็จเท่านั้น
 • แสดงคูปองส่วนลดที่จุดบริการชำระเงินก่อนการชำระเงิน
 • คูปองมีระยะเวลาที่สามารถใช้และรับส่วนลดตามที่ระบุ บนคูปองส่วนลดเท่านั้น
 • ส่วนลดมีมูลค่าตามที่ระบุบนคูปอง โดยสามารถใช้เป็นส่วนลดตามเงื่อนไข ในการซื้อสินค้าที่ร่วมรายการในมูลค่า และเฉพาะที่บริษัทฯ กำหนด (ยกเว้นสินค้าประเภทบุหรี่ สุรา เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ นมผงเด็กแรกเกิด นมผงเด็กสูตรต่อเนื่อง กลุ่มยาและเวชภัณฑ์ หรือ Credit Sales และบัตรกำนัล)
 •  ส่วนลดไม่สามารถแลก ทอนเป็นเงินสดได้ และไม่สามารถโอน เปลี่ยน หรือให้สิทธิ์กับผู้อื่นได้
 •  กรณีลูกค้า ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ดังที่กล่าวมาข้างต้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนส่วนลดในทุกกรณี
 • ลูกค้าสามารถตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขได้ทาง แอปฯ GO Wholesale และทาง https://centralfoodwholesale.co.th
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด กรณีเกิดข้อพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด


Share :