***หากไม่ได้รับรหัสส่วนลดภายใน 2 วัน หรือ พบปัญหาเกี่ยวกับแอปฯ GO Wholesale โปรดติดต่อ 02-483-9199

 

เงื่อนไขการใช้รหัสส่วนลด

 • ลูกค้าจะได้รับส่วนลดผ่านทาง SMS (ข้อความ) จากเบอร์โทรศัพท์ที่ลงทะเบียนไว้กับ โก โฮลเซลล์ เท่านั้น
 • ส่วนลดรวมมูลค่า 850 บาท จำนวน 8 สิทธิ์ ประกอบไปด้วย ส่วนลดมูลค่า 150 บาท จำนวน 1 สิทธิ์ และส่วนลดมูลค่า 100 บาท จำนวน 7 สิทธิ์
 • ส่วนลดมูลค่า 150 บาท จำนวน 1 สิทธิ์ สามารถใช้เป็นส่วนลด เมื่อซื้อสินค้าที่ร่วมรายการ ที่โก โฮลเซลล์ ทุกสาขา (สาขา ศรีนครินทร์, พระราม 2, อมตะ, พัทยา, เชียงใหม่) ครบ 3,000 บาทขึ้นไป/ใบเสร็จ ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 – 29 กุมภาพันธ์ 2567
 • ส่วนลดมูลค่า 100 บาท จำนวน 7 สิทธิ์ สามารถใช้เป็นส่วนลด เมื่อซื้อสินค้าที่ร่วมรายการ ที่แอปพลิเคชัน GO Wholesale และโก โฮลเซลล์ ทุกสาขา  (สาขา ศรีนครินทร์, พระราม 2, อมตะ, พัทยา, เชียงใหม่) ครบ 2,500 บาทขึ้นไป/ใบเสร็จ ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 – 31 มีนาคม 2567
 • ส่วนลดหลังหักรายการส่งเสริมการขายหรือส่วนลดอื่น ๆ และไม่รวมค่าจัดส่ง ค่าดำเนินการ ค่าธรรมเนียมการยกเลิก หรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ผู้ซื้อจะต้องจ่าย
 • ส่วนลดสำหรับผู้ที่กดดาวน์โหลดแอปพลิเคชันและสมัครสมาชิก GO Wholesale ผ่านสื่อบน Line Official Account และแอปพลิชั่น Grab Merchant ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 – 28 กุมภาพันธ์ 2567 เท่านั้น
 • บริษัทสามารถมอบส่วนลดให้เฉพาะสมาชิกที่อนุญาตให้ระบบปฏิบัติการหรือแอปพลิเคชันติดตามและเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้ได้เท่านั้น
 • ส่วนลดมีจำนวนจำกัด และสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามนโยบายโดยที่ไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • สงวนสิทธ์ส่วนลด 8 สิทธิ์ ต่อ 1 หมายเลขสมาชิกเท่านั้น และไม่สามารถใช้ย้อนหลังกับคำสั่งซื้อที่ได้รับหมายเลขคำสั่งซื้อแล้ว
 • ส่วนลดไม่สามารถใช้กับสินค้าประเภทบุหรี่ สุรา เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ นมผงเด็กแรกเกิด นมผงเด็กสูตรต่อเนื่อง กลุ่มยาและเวชภัณฑ์ การซื้อสินค้าแบบเหมา หรือ Credit Sales และบัตรกำนัล
 • ส่วนลดไม่สามารถแลก ทอนเป็นเงินสดได้ และไม่สามารถโอน เปลี่ยน หรือให้สิทธิ์กับผู้อื่นได้
 • กรณีลูกค้าไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่าง ๆ ดังที่กล่าวมาข้างต้น หรือ ยกเลิกคำสั่งซื้อที่มีการใช้ส่วนลด หรือ ลูกค้าขอคืนเงิน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนส่วนลดในทุกกรณี
 • ส่วนลดนี้ไม่สามารถใช้ได้กับภาษี ค่าธรรมเนียมซัพพลายเออร์ ค่าธรรมเนียมการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลง/ค่าปรับ ค่าธรรมเนียมการจัดการ หรือค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดอื่นๆ ซึ่งเป็นความรับผิดชอบของลูกค้าแต่เพียงผู้เดียว
 • ลูกค้าสามารถตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขได้ทาง https://centralfoodwholesale.co.th/partners/condition-grab-merchant-feb/
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด กรณีเกิดข้อพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด