วิธีรับส่วนเครดิตเงินคืน:

ลงทะเบียนเพื่อรับเครดิตเงินคืนทาง Uchoose หรือ SMS ภายในวันที่ทำรายการครั้งแรก เพื่อรับเครดิตเงินคืน

พิมพ์ GWF (วรรค) ตามด้วยหมายเลขบัตร 16 หลัก ส่งมาที่ 081-278-2222 (ค่าบริการขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์)

เงื่อนไขการให้เครดิตเงินคืน:

  • บริษัทฯ จะมอบเครดิตเงินคืนให้แก่สมาชิกบัตรที่มียอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตเซ็นทรัล เดอะวัน ที่ โก โฮลเซลล์ ทุกสาขา ระหว่างวันที่ 1 ก.พ. 67 ถึง 30 เม.ย. 67 เท่านั้น​​
  • เครดิตเงินคืนจะคำนวณจากยอดใช้จ่ายชำระเต็มจำนวนและผ่อนชำระต่อเซลล์สลิปครบตามเงื่อนไขหลังจากหักส่วนลดทุกอย่างแล้ว​​
  • ยอดใช้จ่ายที่ไม่สามารถนำมาคำนวณเครดิตเงินคืน ได้แก่ ยอดซื้อสินค้าที่พื้นที่เช่า, ร้านอาหาร, การสั่งซื้อสินค้าแบบ MAIL ORDER, การซื้อสินค้าเพื่อการพาณิชย์
  • รายการซื้อสินค้าที่ไม่ได้ทำรายการผ่านเครื่องอนุมัติวงเงินอัตโนมัติ (EDC) และ E-Wallet ทุกประเภท​​
  • ขอสงวนสิทธิ์ยกเว้นส่วนลด สำหรับพนักงานในเครือเซ็นทรัล ​​
  • ยอดใช้จ่ายที่เข่าร่วมรายการไม่นับรวมดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าธรรมเนียมต่างๆ​​
  • สมาชิกบัตรจะต้องลงทะเบียนทาง SMS หรือลงทะเบียนฟรีผ่านแอปพลิเคชัน UCHOOSE โดยจะต้องได้รับข้อความตอบกลับจากระบบอย่างถูกต้องภายในวันที่ทำรายการ จึงจะถือว่าสมบูรณ์ ทั้งนี้ระบบจะคำนวณเครดิตเงินคืนจากยอดใช้จ่ายที่เกิดขึ้นภายหลังจากการลงทะเบียนสมบูรณ์แล้วเท่านั้น​​
  • จำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุดไม่เกิน 2,000 บาทต่อเซลล์สลิป และไม่เกิน 6,000 บาท ต่อหมายเลขบัญชีบัตรหลัก ตลอดแคมเปญ​​
  • ยอดใช้จ่ายจากบัตรเสริมจะคำนวณเครดิตเงินคืนรวมกับบัญชีบัตรหลักและจะมอบเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรหลักภายใน 3 วันหลังจากวันที่ทำรายการ​​
  • รายการส่งเสริมการขายนี้เฉพาะสินค้า/บริการที่ร่วมรายการเท่านั้นไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่น ๆ ได้
Share :