เงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม “Nature Taste แจกทอง”

  • เมื่อซื้อสินค้าแบรนด์เนเจอร์เทสที่ร่วมรายการครบ 500 บาท/ใบเสร็จ มีสิทธิ์รับคูปองชิงโชค 1 ใบ
  • เขียนชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ หย่อนคูปองชิงโชคที่กล่องรับชิ้นส่วนที่สาขาโก โฮลเซลล์
  • ลุ้นรับสร้อยคอทองคำ  1 สลึง จำนวน 8 รางวัล ระยะเวลากิจกรรม 13 มีนาคม 2567 – 23 เมษายน 2567
  • กำหนดการจับรางวัลในวันที่ 6 พฤษภาคม 2567  ณ สำนักงานใหญ่ของเนเจอร์เทส
  • ประกาศผลผู้โชคดีในวันที่ 13 พฤษภาคม 2567  ทาง website ของ Nature taste และ GO Wholesale

 

 การติดต่อรับรางวัล

  1. สำเนาบัตรประชาชนของผู้โชคดี (พร้อมนำบัตรประชาชนตัวจริงมาแสดงด้วย)
  2. ใบเสร็จที่มีรายละเอียดการซื้อสินค้าเนเจอร์เทสไซรัป (สำเนาใบเสร็จ / รูปถ่ายใบเสร็จ ก็สามารถใช้เป็นหลักฐานอ้างอิงในการรับรางวัลได้)
  3. ผู้โชคดีจะต้องเสียภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัล ตามประกาศของกรมสรรพากร