———— คูปองประกอบด้วย ————

———— ขั้นตอนการรับคูปอง ————