เงื่อนไขคูปองส่วนลด 2,000 บาทเฉพาะสาขาเชียงใหม่เท่านั้น

  • เฉพาะลูกค้าที่สมัครสมาชิกใหม่ คูปองส่วนลดนี้ สำหรับสาขาเชียงใหม่ที่เป็นสมาชิกตั้งแต่วันที่ 11 ก.ย. 2566 – 31 ธ.ค. 2566 จะได้รับคูปองส่วนลด ที่ใช้ได้ถึงวันที่  31 ม.ค. 2567 ใหม่  คูปองสงวนสิทธิ์ 1 สิทธิ์ ต่อ1 หมายเลขสมาชิกเท่านั้น
  • ลูกค้าจะได้รับคูปองส่วนลดเงินสดมูลค่า 2,000 บาท ( 100 บาท จำนวน20 คูปอง )  ที่จุดลูกค้าสัมพันธ์
  • คูปองส่วนลด 100 บาท เมื่อซื้อสินค้าที่ร่วมรายการครบ 3,000 บาทต่อใบเสร็จ 
  • แสดงคูปองส่วนลดที่จุดบริการชำระเงินก่อนการชำระเงิน คูปองมีระยะเวลาที่สามารถใช้และรับส่วนลดตามที่ระบุบนคูปองส่วนลดเท่านั้น
  • ส่วนลดมีมูลค่าตามที่ระบุบนคูปอง โดยสามารถใช้เป็นส่วนลดตามเงื่อนไขในการซื้อสินค้าที่ร่วมรายการในมูลค่าที่บริษัทฯกำหนด 1 สิทธิ์ต่อ 1 หมายเลขสมาชิก เฉพาะในช่วงเวลาที่กำหนด(ยกเว้นสินค้าประเภทบุหรี่ สุรา เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ นมผงเด็กแรกเกิด นมผงเด็กสูตรต่อเนื่อง กลุ่มยาและเวชภัณฑ์ หรือ Credit Sales และบัตรกำนัล) 
  • ส่วนลดไม่สามารถแลก ทอนเป็นเงินสดได้ และไม่สามารถโอน เปลี่ยน หรือให้สิทธิ์กับผู้อื่นได้ และไม่สามารถแลก ทอนเป็นเงินสดได้
  • กรณีลูกค้าไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ดังที่กล่าวมาข้างต้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนส่วนลดในทุกกรณี
  • โก โฮลเซลล์ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ให้ใช้ส่วนลดจากคูปองที่ได้มาจากการจับภาพหน้าจอ หรือรูปภาพที่คัดลอกจากส่วนลดจริง หรือถ่ายสำเนาทุกกรณี
  • ลูกค้าสามารถตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ได้ทาง GO Wholesale Application และทาง https://centralfoodwholesale.co.th/welcomepackst2
  •  เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯกำหนด กรณีเกิดข้อพิพาทคำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด