รายละเอียดการได้รับส่วนลดสำหรับสมาชิกใหม่ GO Wholesale สาขาพระราม 2 มูลค่ารวม 2,000 บาท*

 • คูปองส่วนลดสำหรับลูกค้า GO Wholesale สาขาพระราม 2 ที่สมัครสมาชิกในวันที่ 9 ต.ค. 2566 – 29 ก.พ. 2567 เท่านั้น, คูปองส่วนลดใช้ได้ถึงวันที่ 31 มี.ค. 2567
 • ลูกค้าจะได้รับคูปองส่วนลดผ่านทาง แอปฯ GO Wholesale มูลค่ารวม 2,000 บาท ประกอบด้วย คูปองส่วนลดมูลค่า 100 บาท จำนวน 20 คูปอง
 • คูปองส่วนลด 100 บาท เมื่อซื้อสินค้าที่ร่วมรายการครบ 3,000 บาทต่อใบเสร็จ
 • การใช้คูปองส่วนลดนี้ เป็นไปตามเงื่อนไขการซื้อสินค้าในมูลค่าที่บริษัทฯ กำหนด ตามที่ระบุบนคูปองส่วนลด
 • สงวนสิทธ์ คูปองส่วนลดสำหรับสมาชิกใหม่นี้ สำหรับลูกค้าสมาชิก 1 สิทธิ์ ต่อ 1 หมายเลขลูกค้าสมาชิกใหม่ เท่านั้น

เงื่อนไขการใช้คูปองส่วนลด

 • แสดงคูปองส่วนลดที่จุดบริการชำระเงินก่อนการชำระเงิน
 • คูปองมีระยะเวลาที่สามารถใช้และรับส่วนลดตามที่ระบุบนคูปองส่วนลดเท่านั้น สงวนสิทธ์ 1 สิทธิ์ ต่อ1 หมายเลขสมาชิกเท่านั้นเฉพาะใน ช่วงเวลาที่กำหนด
 • ส่วนลดมีมูลค่าตามที่ระบุบนคูปอง โดยสามารถใช้เป็นส่วนลดตามเงื่อนไขในการซื้อสินค้าที่ร่วมรายการในมูลค่าที่บริษัทฯ กำหนด 1 สิทธิ์ต่อ 1 หมายเลขสมาชิก เฉพาะในช่วงเวลาที่กำหนด (ยกเว้นสินค้าประเภทบุหรี่ สุรา เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ นมผงเด็กแรกเกิด นมผงเด็กสูตรต่อเนื่อง กลุ่มยาและเวชภัณฑ์ หรือ Credit Sales และบัตรกำนัล)
 • สามารถใช้ส่วนลดได้เฉพาะที่ โก โฮลเซลล์ สาขาพระราม 2
 • ส่วนลดไม่สามารถแลก ทอนเป็นเงินสดได้ และไม่สามารถโอน เปลี่ยน หรือให้สิทธิ์กับผู้อื่นได้
 • สามารถใช้ส่วนลดได้โดยแสดง ”บาร์โค้ดส่วนลด” ที่จุดบริการชำระเงิน ก่อนการชำระเงิน
 • กรณีลูกค้าไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ดังที่กล่าวมาข้างต้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนส่วนลดในทุกกรณี
 • โก โฮลเซลล์ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ให้ใช้ส่วนลดจากคูปองที่ได้มาจากการจับภาพหน้าจอ หรือรูปภาพที่คัดลอกจากส่วนลดจริง หรือถ่ายสำเนาทุกกรณี
 • ลูกค้าสามารถตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขได้ทาง GO Wholesale Application และทาง https://centralfoodwholesale.co.th/welcomepackst5
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด กรณีเกิดข้อพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด